מכרות ומפעל הגפרית

מכרות גופרית

מעבר לכביש הבטון מכרות רדודים, שהזמן עשה בהם את שלו – גשמים, שמש זרימת מים והצמחייה שחזרה לשגשג בהם, הקנו להם מראה הדומה לואדיות האופייניים לשטח במקום.

הם נכרו עוד לפני מלחמת העולם השנייה בידי הבריטים לאחר שאחד מקציניהם, חוקר קרקעות במקצועו, הבחין במרבצי גופרית שהכילו, לפי ההערכה- כמיליון טונות!
במשך הכרייה נוכחו הבריטים שמרבצי הגופרית דלים בהרבה מהמצופה ונטשו את המפעל.
במהלך מלחמת העולם השנייה היה חשש כי הצבאות הגרמניים, בפיקודו של רומל, יכבשו את מצרים ואחריה את ארץ ישראל. הצבא הבריטי, ששלט אז בשטחים אלו, נערך לקבל את פני הרעה.
במסגרת זו הוכשר שדה התעופה של עזה והוקם מתחם תחמושת גדול ממדים באזור שממערב לקיבוץ בארי. נבנו בו למעלה ממאה ושבעים מחסנים לאחסון פצצות מטוסים, אליהם הוביל כביש בטון שנסלל כדי לחבר ביניהם לבין שדה התעופה.
רומל, נבלם כידוע בשערי מצרים, והשרידים הרבים למתחם התחמושת לצד כביש הבטון, שאורכו כעשרה ק"מ, מהווים עדות לפרשיה היסטורית זו.