hamachtesh

"המכתש" שמורת בתרונות בארי

הוא איננו נמנה על המכתשים הידועים בארץ, גודלו אינו כגודלם, והגדרתו הרשמית היא שמורת ביתרונות בארי. כך או כך, בעונת החורף והאביב, מדובר באחד מאתרי הטיול הרגליים היפים באזור.
נוף מרהיב נשקף בכניסתך אל המכתש מגבעה הצופה למרחקים אולם התענוג האמיתי הוא להימצא בתוכו, שקוע בחגיגת צבע וטבע, בעלת עושר רב של חי וצומח, ליהנות מנופו המיוחד, נוף מניפת נחלים שנוצרה מהתחתרות נחל סחף באדמת הלס והכורכר. לא קשה לשכוח פה, לפחות לזמן מה, את תלאות העולם המודרני והמתועש.
השבילים בשמורה נועדו לטיול רגלי בלבד.

"המכתש" שמורת בתרונות בארי