Entries by talelie

נחביר – בארי הישנה

יער אורנים גדול ומצל שנטעה הקק"ל, בוסתן עצי פרי, חניון מוסדר, מגרש משחקים, אנדרטה לזכר הפרהוד בעירק, שולחנות פיקניק, שרותים, מים ונופו השלו של המקום, הופכים את נאחביר לאחד מאתרי הביקור המועדפים בסביבה. סיפור הקמת נאחביר לוקח אותנו אל ימי הכרעה, לפני קום המדינה, אל שנת 1946 כאשר קולות עמל קדחתני הפרו את קדושת יום […]